Kollagenase clostridium histolyticum 22

Injeksjon av kollagenase clostridium histolyticum er en ikke-kirurgisk behandling hvor man injiserer enzymer (kollagenase) inn i Dupuytren strengen. Disse enzymene bryter ned strengen fra innsiden. Injeksjonen etterfølges med en prosedyre minimum ett døgn etter, hvor bryter av strengen slik at fingeren kan rettes ut.

Denne behandlingen er poliklinisk og man trenger kun lokalbedøvelse under utstrekksprosedyren.

Kliniske data

En klinisk studie viste at kollagenase clostridium histolyticum reduserte graden av kontraktur ned til
5 grader eller mindre (ca. 30 dager etter siste injeksjon) i 64 % av til sammen 204 pasienter. En annen, mindre studie viste den samme reduksjonen i 44,4 % ut av 45 pasienter.23,24

Den gjennomsnittlige andelen av de som fikk tilbakefall til kontraktur i samme finger etter 5 år var 46,7 %.22

De hyppigst rapporterte bivirkningene etter de kliniske studiene var lokal hevelse, smerte på injeksjonsstedet, blåmerker, kløe og forbigående hevelse i kjertlene. Reaksjoner på injeksjonsstedet var veldig vanlig og forekom hos de aller fleste pasientene, men de var oftest milde til moderate i alvorlighetsgrad og gikk vanligvis over 1-2 uker etter injeksjonen.22

Perkutan nålefasciotomi 25

I denne prosedyrens benyttes en nål for å kutte over strengen. Nålen stikkes inn i finger/hånd hvor Dupuytren strengen kuttes over ved at kirurgen beveger nålen i en sagende bevegelse. Dette repeteres flere ganger inntil strengen revner og fingeren kan retts ut.

Denne behandlingen er poliklinisk og man trenger kun lokalbedøvelse.

Kliniske data

Perkutan nålefasciotomi har vist en gjennomsnittlig forbedring på 77 % i kontraktur, en uke etter behandling. 26

Den gjennomsnittlige andelen av de som fikk tilbakefall til kontraktur i samme finger etter 3- 5 år var fra 58 % til 85 %, avhengig av hvilke studier man leser. 27,28

I en studie på 138 pasienter var de vanligste rapporterte bivirkningene: hudruptur (16 %), nerveskade (2 %) og lokal infeksjon (2 %).29

Stråleterapi 30

Denne behandlingen blir vanligvis brukt på pasienter som er i et tidlig stadium av sykdommen. Målet er å forhindre, eller i det minste å forlenge tiden til eventuelt behov for kirurgi. Den affiserte hånden plasseres i røntgenmaskinen hvor den utsettes for stråling gjentatte ganger.

Kliniske data

I en 5-års studie på 57 pasienter som ble behandlet med en type strålebehandling fikk 44 pasienter (77 %) ingen progresjon av Dupuytrens sykdom etter behandlingen.31

Bivirkninger var: rødhet eller tørrhet i huden (76 steder), utbredt rødhet og betennelse i huden (12 steder) og tørr (10 steder) eller fuktig (3 steder) avskalling av hud. 32


Alle behandlinger har ulike suksessrater og bivirkninger og alle med Dupuytrens kontraktur bør behandles individuelt. Legen vil kunne gi ytterligere informasjon og råd om den behandlingen som passer best for deg.